הערות ותנאים כלליים להצעת מחיר

הערות ותנאים כלליים להצעת מחיר