נספח הערות ותנאים כלליים להצעת המחיר

תנאים מסחריים

הספקה כפופה לעמידתכם במסגרת האשראי המוענקת לחברתכם

למחירים לעיל הנקובים לפני מע"מ יש להוסיף מע"מ בשיעורו הנקוב בחוק

מחירים הנקובים במט"ח יחויבו בש"ח ע"ס שער חליפין היציג הידוע במועד ההספקה או מועד החיוב,  הגבוה מבין הללו

המחירים אינם כוללים:

  • הכנת ו/או הספקת כבלים / ציוד היקפי /תשתיות / התקנה  ו/או שירות באתר בו יותקנו המערכות המוצעות
  • רישיונות תוכנה, אם נדרשים לתפעול המערכות על גבי פלטפורמות שונות (כגון ZOOM /  Microsoft teams ) ; רכישת, הטעמת והפעלת הרישיונות באחריותו המלאה של המשתמש

המחירים כוללים:

  • אחריות בישראל, למשך 12 חודשים, אלא אם מפורט אחרת . תנאי האחריות כמפורט בתעודת הלינק ;
  • קישור לתעודת אחריות : להורדה

המחירים כוללים את כל העלויות הכרוכות בייבוא הפריטים לישראל ומבוססים על כל הנדרש בהקשר זה, נכון למועד הגשת ההצעה ולמשך תוקף ההצעה;

 

 

 

 

 


 

תנאים כלליים

מועד הספקה; בהתאם למופיע בהזמנתכם ו/או לזמינות מלאי ;

המועד הנקוב: משוער, נכון למועד זה ועשוי להשתנות בכפוף לזמינות במלאי ו/או כתוצאה מגורמים שאינם באחריות חברת "נקסטל מערכות"

מערכות ו/או מצלמות (ללא ציוד היקפי ו/או אביזרים נלווים) עבורן נדרש רכש של שירות POLY;

תנאי השירות בכפוף לתנאי היצרן; מבלי למצות:

  • משך השירות הנו 12 חודשים (אלא אם מפורט אחרת), מוענק בישראל בלבד ללא ביקור ו/או ביצוע באתר בו  מותקן הפריט.  מתייחס למערכות חומרה בלבד (לא כולל אביזרים ו/או ציוד היקפי) ,בהתאם  ובכפוף לתנאי יצרן החומרה;

 

מהות ו/או משך השירות: כמפורט בכל שורה בהתאמה לפריט החומרה

 

על מנת לרכוש את השירות ולאשר את הזמנתכם: נדרש למלא את פרטי הלקוח הסופי;

קישור לצורך מילוי הפרטים

https://nxtsy.co/frm-921

עם מילוי הפרטים, יש לאשר שליחת הטופס

 

 

הספקה בישראל  כל הכמות במרוכז לאתר אחד  בלבד;

 

חיוב דמי משלוח בישראל: כפוף לסך ערך הזמנתכם, באם נמוך מ 900 דולר (בהמרה לש"ח, לפני תוספת מע"מ)

גרסת PDF: להורדה

 

loading
;