STUDIO USB RESET

מערכת USB בדיקה ראשונית

  1. לחבר את הספק כוח לחשמל
  2. לחבר את הכבלים של הסטודיו
  3. לבדוק אם רואים את המערכת ב-POLY LENS
  4. במידה ורואים נקודה ירוקה – המערכת מוגדרת , במידה ולא רואים נקודה ירוקה -יש לבצע "ריסט" למערכת .

 

הסבר ביצוע "ריסט" למערכת USB

לביצוע "ריסט" מומלץ 2 אנשים.
מעל העדשה מצד שמאל לכפתור בלוטוס יש חור עם ציור של ריבוע לבן עם חץ   יש לנתק את המכשור מהחשמל.

  1. יש לנתק את הכבל USB מהמחשב.
  2. לקחת אטב ולהכניסו לחור  ולהחזיק 10 שניות , במקביל ללחיצה יש לחבר את החשמל בלבד ולהמשיך ללחוץ כ- 5 שניות נוספות.
  3. לאחר 5 שניות יש לחבר את הכבל USB למחשב.
    יש להמתין עד שמתקבלת הודעה כי המכשיר הותקן ובצד שמאל למעלה בתוכנת- Poly lens יופיע סטודיו עם נקודה ירוקה – סימן שהמערכת הותקנה בהצלחה.

 

 

לפרטים נוספים וסיוע ככל הנדרש:

03-7690900 שלוחה 2 (תמיכה ושירות)

office@nextelsys.co.il

loading
;